2016 Program


          RUDAWSKA WYRYPA 2016

piątek 29.04.2016
16:00 - rozpoczęcie pracy biura zawodów  
20:30 - odprawa techniczna trasy TP100  
20:45 - wydawanie map dla trasy TP100 – zamknięcie strefy startu  
21:00 - start trasy TP100  
22:30 - odprawa techniczna trasy TR200  
22:45 - wydawanie map dla trasy TR200 – zamknięcie strefy startu  
23:00 - start trasy TR200 

sobota 30.04.2016  
7:30 - odprawa techniczna trasy TR100  
7:45 - wydawanie map dla trasy TR100 – zamknięcie strefy startu  
8:00 - start trasy TR100  
8:30 - odprawa techniczna trasy TP50  
8:45 - wydawanie map dla trasy TP50 – zamknięcie strefy startu  
9:00 - start trasy TP50  
10:30 - odprawa techniczna trasy TP25  
10:45 - wydawanie map dla trasy TP25 – zamknięcie strefy startu  
11:00 - start trasy TP25  
21:00 - zamknięcie mety trasy TP25 
23:00 - zamknięcie mety trasy TR100 oraz TR200  
24:00 - zamknięcie mety trasy TP50 

niedziela 1.05.2016  
03:00 - zamknięcie mety trasy TP100  
08:00 - dekoracja zwycięzców  
10:00 - zakończenie pracy biura zawodów