2018 Wyniki


  ORGANIZATOR:

          
Poniżej podajemy linki do plików z nieoficjalnymi wynikami RW2018.
Termin zgłaszania ewentualnych reklamacji mija 13.05.2018. 

2018.05.08 godz. 1:30
Wyniki zostały skorygowane w oparciu o Wasze uwagi oraz wtórną weryfikację organizatorów.
Kolorem zielonym oznaczono PK wariantu regulaminowego.
Kolorem czerwonym oznaczono przyczyny dyskwalifikacji lub niezaliczenia PK.

2018.05.14 godz. 22:20
Zamieszczamy wyniki po rozpatrzeniu reklamacji zgłoszonych w wyznaczonym terminie.

- TP10
- TP25
- TP50
- TP100
- TR100
- TR200